11:49 17/11/2023

Việt Nam lần đầu tiên có bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh là xu hướng tiếp cận trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để hướng tới phát triển bền vững.

Mới đây nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vừa ban hành Thông tư số 10/2023 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Bộ chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố.

Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh bao gồm 72 chỉ tiêu, được xếp theo 4 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, cho đến phản ánh mức độ "xanh hoá" trong các ngành kinh tế.

Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông vận tải, sẽ có các chỉ tiêu như: Tỷ lệ xe bus sử dụng năng lượng xanh, số lượng trạm sạc, cổng sạc xe điện... Hay trong lĩnh vực vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng có các chỉ tiêu như: Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh, tỷ trọng phát hành trái phiếu xanh. 

Một trong những chỉ tiêu quan trọng trong Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh vừa được ban hành là tổng lượng phát thải khí nhà kính. Theo nhiều chuyên gia cần phải cụ thể hoá tiêu chí này bằng các chỉ số của từng ngành.

Theo https://vtv.vn/