Chính sách vận chuyển giao, nhận hàng

SUNTEK phục vụ vận chuyển hàng tới tất cả các khu vực tỉnh thành trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Chính sách của chúng tôi hết sức mạch lạc, rõ ràng, cụ thể. Quý khách khi mua hàng cần lưu ý các điều khoản như sau:
1.    Phí ship khi mua hàng online tại SUNTEK.
-    Tất cả các đơn hàng trên web SUNTEK.VN đều được miễn phí vận chuyển.
2.  Thời gian nhận hàng.
-  Khách hàng khi đã được xác nhận đơn hàng đặt mua trên Website https://suntek.vn/ sẽ nhận được sản phẩm trong vòng từ 3-5 ngày làm việc (tùy từng khu vực nhận hàng). Nhân viên chăm sóc khách hàng của SUNTEK sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất có thể để hoàn tất thủ tục liên quan.
3.  Trách nhiệm của đơn vị vận chuyển cung cấp chứng từ hàng hóa.
*) Quyền và nghĩa vụ chung của đơn vị vận chuyển
- Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác theo thỏa thuận với SUNTEK
- Bên vận chuyển phải cung cấp đầy đủ chứng từ gửi và nhận hàng hóa cho cả SUNTEK và khách hàng,
- Đảm bảo giao hàng theo đúng thời gian quy định đã thỏa thuận với SUNTEK (trừ trường hợp ảnh hưởng của nguyên nhân bất khả kháng quy định trong hợp đồng hợp tác),
- Gửi hàng hóa đến người nhận nguyên trạng đảm bảo không hỏng hóc hoặc ảnh hưởng đến chức năng sử dụng của hàng hóa và có hình ảnh, ký xác nhận của người nhận đi kèm,
- Khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải.
*) Đơn vị vận chuyển thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có các nghĩa vụ sau đây:
- Bảo quản, giữ gìn hàng hoá;
- Không được sử dụng hàng hoá nếu không được bên SUNTEK đồng ý;
- Bồi thường thiệt hại cho SUNTEK nếu làm mất hoặc hư hỏng hàng hoá cầm giữ.
*) Các trường hợp miễn trách nhiệm

Đơn vị vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:
- Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền,
- Tổn thất phát sinh do Đơn vị vận chuyển làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
- Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá;
- Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu Đơn vị vận chuyển tổ chức vận tải;
- Đơn vị vận chuyển không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày Đơn vị vận chuyển giao hàng cho người nhận;
- Sau khi bị khiếu nại, Đơn vị vận chuyển không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.
- Đơn vị vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.
Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, đơn vị vận chuyển phải có thông tin kịp thời cho SUNTEK để chúng tôi liên hệ đến khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.