12:00 26/07/2023

TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.

Nhằm tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng trên quê hương Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Nhân dịp Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 tại Quảng Nam. Cùng với tổng công ty cổ phần công trình Viettel, Công ty SUNTEK Việt Nam hằng năm đều có những chương trình, những hành động cụ thể, góp một phần nhỏ bé của mình nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Một số hình tại buổi lễ: