12:00 23/07/2022

Thái Bình đẩy mạnh chương trình “Thắp sáng đường quê”

NDO - 

Nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đang tích cực triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” tại các vùng nông thôn trên địa bàn.

Hơn 10km tuyến đường thuộc xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) được lắp đèn năng lượng mặt trời trong chương trình “Thắp sáng đường quê”, do tỉnh Thái Bình phát động.
Hơn 10km tuyến đường thuộc xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) được lắp đèn năng lượng mặt trời SUNTEK S60 trong chương trình “Thắp sáng đường quê”, do tỉnh Thái Bình phát động.

Hiện nay, Thái Bình đang thực hiện thí điểm mỗi huyện 10 xã; thành phố Thái Bình 1 xã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư tập trung. Đến trước năm 2025 sẽ hoàn thành trên toàn bộ các tuyến qua khu dân cư tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại thành phố Thái Bình, thời gian qua đã chọn xã Đông Mỹ thí điểm triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê”, với tổng số 16 tuyến đường, chiều dài hơn 10km. Sử dụng hơn 200 bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí gần 250 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 50%, số tiền còn lại do xã vận động xã hội hóa.

Để chủ trương đi vào cuộc sống, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị quyết toán danh mục công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/km đường lắp đèn chiếu sáng).

Phần kinh phí 50% còn lại từ các nguồn: Người dân đóng góp, nguồn xã hội hóa hoặc hỗ trợ của huyện, xã (nếu có); ngoài ra sẽ là nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, đây là chủ trương mới, mang tính sáng tạo của địa phương, ưu tiên khai thác sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch để phục vụ đời sống cư dân nông thôn.

Đến nay, trong số 42 xã đăng ký chương trình “Thắp sáng đường quê” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, có 14 xã đã thực hiện việc lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời được 37,22km/160,7km đăng ký.

Được biết, chương trình “Thắp sáng đường quê” áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường qua khu dân cư tập trung. Bao gồm nhánh cấp 1 trục thôn, trục xã, liên xã, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ nằm trong quy hoạch chung của xã được duyệt và chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

                                                                                                                                                                                                              Nguồn: Nhandan.vn