12:00 28/09/2020

Ngoài giá FIT, còn những ưu đãi gì khiến cả nhà đầu tư nội, ngoại đổ xô vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam?

Ngoài giá FIT, còn những ưu đãi gì khiến cả nhà đầu tư nội, ngoại đổ xô vào năng lượng tái tạo ở Việt Nam?

Cơ chế giá FIT chỉ là một phần trong số những ưu đãi đối với việc sản xuất năng lượng tái tạo ở việt Nam.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn để đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á nhờ lợi thế tự nhiên, trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch sơ cấp đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng.

Chính phủ đã đưa ra các ưu đãi thuế mới, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì sự phát triển của ngành năng lượng sạch Việt Nam.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải có thể được hưởng thuế suất ưu đãi và miễn thuế nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc có địa điểm đầu tư được khuyến khích.

Thuế suất ưu đãi cụ thể như sau:

Thu nhập từ hoạt động đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm. Việc gia hạn thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi tùy theo quyết định của Chính phủ trong từng trường hợp cụ thể với điều kiện dự án được đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, đặc biệt thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 693/QĐ-TTg, một dự án sản xuất năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo từ năng lượng gió, mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, năng lượng sinh học và năng lượng sạch từ việc tiêu hủy chất thải, đáp ứng một số điều kiện cụ thể trong về quy mô, tiêu chuẩn nhân sự, cơ sở nhu cầu đất được cấp, yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực, công nghệ được coi là dự án xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Dự án xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% cho cả thời gian hoạt động của dự án, miễn 4 năm và giảm 50% cho 5-9 năm tiếp theo tùy theo địa bàn thực hiện dự án.

Ngoài ra, nếu dự án năng lượng tái tạo đầu tư tại địa điểm được khuyến khích (địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao), các ưu đãi thuế sau đây sẽ được áp dụng:

Thuế suất 17% trong 10 năm; miễn thuế trong 2 năm và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn. 

Thuế suất 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong cùng một năm tính thuế, trường hợp dự án được hưởng các ưu đãi thuế TNDN khác nhau đối với điều kiện thuộc lĩnh vực đầu tư và địa điểm đầu tư thì áp dụng phương án có lợi nhất.

Thuế suất tiêu chuẩn hiện hành là 20%. Thuế suất ưu đãi có hiệu lực kể từ năm tạo ra doanh thu, đồng thời việc miễn thuế tiếp tục được áp dụng sau khi công ty có lãi lần đầu. Trường hợp công ty không thu được bất kỳ lợi nhuận chịu thuế nào trong vòng 3 năm kể từ khi bắt đầu tạo ra doanh thu, thì việc miễn thuế sẽ bắt đầu từ năm thứ 4 hoạt động.

Ưu đãi thuế nhập khẩu:

Do các dự án năng lượng tái tạo nằm trong danh mục ngành, nghề được phê duyệt ưu đãi đầu tư đặc biệt nên các dự án này sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định và thuế nhập khẩu đối với các loại vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được cho mục đích của dự án trong vòng 5 năm. 

Để được hưởng lợi từ việc miễn thuế, chủ đầu tư dự án cần đảm bảo máy móc, thiết bị nhập khẩu được hỗ trợ tờ khai hải quan và chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu.

Các ưu đãi liên quan đến đất đai:

Dự án năng lượng tái tạo được ưu đãi đầu tư đặc biệt khi đầu tư tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Dự án sẽ được miễn thuế đất, thuê đất trong thời gian xây dựng (tối đa 3 năm kể từ ngày hợp đồng thuê đất có hiệu lực) và thêm 11-15 năm (tùy theo điều kiện) sau khi xây dựng xong. Tuy nhiên, những ưu đãi về đất đai này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thuế VAT cho giai đoạn xây dựng:

Thuế GTGT đầu vào tương ứng với các chi phí phát sinh trong thời gian xây dựng của dự án có thể được hoàn thuế trước khi đi vào hoạt động thương mại. Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án phải đáp ứng một số điều kiện như phương thức kê khai, dự án đang trong giai đoạn đầu tư và chưa đi vào hoạt động, góp đủ vốn, chứng từ hợp lý...

Nguồn: https://cafef.vn

Theo Nhịp sống kinh tế/Bloomberg Tax