08:36 15/06/2023

Miễn giấy phép điện lực với doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng

Miễn giấy phép điện lực với doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng

Nguyên Nga- ngngathanhnien@gmail.com

15/06/2023 15:31 GMT+7

Bộ Công thương vừa trình báo cáo dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mái nhà. Theo đó, các doanh nghiệp khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sử dụng sẽ được hưởng nhiều cơ chế chính sách từ nay đến năm 2025.

Tổng công suất điện mặt trời mái nhà lắp đặt theo dự thảo quyết định này trên toàn quốc được ưu tiên phát triển không giới hạn và thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định 500 ngày 15.5.2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Quyết định 500 nêu ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân, công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu. Từ nay đến 2030, công suất các nguồn điện loại này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất, với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có, không phải nâng cấp.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện

Cơ chế khuyến khích và các yêu cầu theo dự thảo như sau: Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện. 

Các tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn giảm các loại thuế, phí; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt vào hệ thống điện đã được đấu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thỏa thuận đấu nối. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt trước đây đáp ứng là đối tượng của quyết định này thì được áp dụng quy định này.

Dự thảo quyết định cũng nêu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có các biện pháp giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư điện mặt trời mái nhà hoặc thiết kế gói cho vay lãi suất ưu đãi. "Ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc", dự thảo nhấn mạnh.

Bộ Tài chính bố trí ngân sách hỗ trợ phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở, ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc. Bộ Xây dựng đơn giản hóa các thủ tục cấp, miễn giấy phép xây dựng, thẩm định an toàn công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bộ Công an đơn giản hóa thủ tục về phòng cháy chữa cháy. UBND các tỉnh thành phố có báo cáo Bộ Công thương về tình hình phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn trước ngày 25.6 và 25.12 hằng năm.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải xây dựng chương trình vận động, tuyên truyền người dân, các cơ quan công sở lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mái nhà cho mục đích tự sử dụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến ngày 31.12.2025. 

                                                                                                                               Nguồn: https://thanhnien.vn/