HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

Hệ thống điện mặt trời độc lập là việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện. Dòng điện này tự hoạt động để cung cấp điện cho các thiết bị sinh hoạt mà không cần kết nối với hệ nguồn điện lưới. Hệ thống điện mặt trời độc lập là hệ thống bao gồm các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị chuyển đổi điện DC thành AC và pin, acquy lưu trữ điện. Hệ thống điện mặt trời độc lập cung cấp điện cho các thiết bị điện trong gia đình mà mà không cần sử dụng điện lưới EVN.

he-thong-dien-mat-troi-doc-lap