12:00 22/03/2024

Dùng 700 số điện trở lên, sẽ áp giá cao nhất 3.600 đồng/kWh

Bộ Công thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, Bộ đề xuất biểu giá bán lẻ điện từ 6 bậc như hiện nay, xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đáng lưu ý, hộ sử dụng từ 700 kWh điện trở lên, trả giá cao nhất, lên hơn 3.600 đồng/kWh.

Theo đề xuất của Bộ Công thương, biểu giá điện bậc thang mới gồm 5 bậc, trong đó, bậc thấp nhất có giá trên 1.806 đồng/kWh, bậc cao nhất có giá là hơn 3.612 đồng/kWh (áp dụng cho các hộ có mức sử dụng điện từ kWh 700 trở lên.

Cụ thể, Bộ Công thương đề xuất giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100 kWh (mức giá 1.806,11 đồng/kWh), nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Bậc 2 từ 101 - 200 kWh có giá 2.167,33 đồng/kWh; bậc 3 từ 201 - 400 kWh có giá 2.729,23 đồng/kWh; bậc 4 từ 401 - 700 kWh có giá 3.250,99 đồng/kWh.

Hiện, giá bán lẻ điện bình quân là là 2.006,79 đồng/kWh. Như vậy, phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện của bậc 1 được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 - 700 kWh và trên 700kWh.

"Giá điện cho các bậc từ 401 - 700 kWh và từ 700 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp", Bộ Công thương nêu quan điểm và cho rằng, giá điện cho từng bậc được thiết kế đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện.

Theo Bộ Công thương, việc ghép các bậc lại với nhau nhằm tăng khoảng cách mức tiêu thụ tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn. Đồng thời, hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

Giá điện sinh hoạt được đề xuất giảm xuống 5 bậc, người dùng điện trên 700 kWh/tháng sẽ phải trả giá cao hơn

Bộ đánh giá: "Mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc thang cuối".

Đáng lưu ý, Bộ Công thương cho rằng, với biểu giá mới này, các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi.

Giá điện của khối kinh doanh du lịch bằng giá điện sản xuất
Ngoài cải tiến biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, dự thảo quyết định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện cũng đề xuất giá điện du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất. Có nghĩa, các cơ sở du lịch sẽ được hưởng giá điện thấp hơn so với hiện nay.

Đánh giá tác động đối với các doanh nghiệp sản xuất, theo báo cáo và tính toán của EVN, hiện giá bán điện cho sản xuất đang không phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh điện (thấp hơn so với chi phí phân bổ). Thế nên, Bộ Công thương tính toán phần thiếu hụt doanh thu do bổ sung nhóm khách hàng “cơ sở lưu trú du lịch” có thể được xem xét để bù trừ giá bán điện cho giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất từ 4 - 8% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện nay. Lý do, giá bán điện giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân (từ 52 - 56%).

Với việc điều chỉnh trên, theo Bộ Công thương, các doanh nghiệp sản xuất sẽ chịu tác động tăng giá từ 1,27 - 3,85% trong bối cảnh ngành sản xuất đang phục hồi hoạt động. Việc điều chỉnh tăng giá sẽ gây tác động bất lợi đến các ngành sản xuất. Tuy nhiên, các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện từ kinh doanh xuống bằng giá bán lẻ điện cho sản xuất dẫn đến chi phí tiền điện hàng tháng phải trả giảm.

(Sưu Tầm)