Dự án chiếu sáng nông thôn mới bằng Đèn Năng Lượng Mặt Trời Xã Hài Lai

Dự Án: Hệ thống chiếu sáng nông thôn mới bằng Đèn Năng Lượng Mặt Trời.

Địa điểm lắp đặt: Xã Hà Lai,H. Hà Trung, Thanh Hoá

Đơn vị thiết kế - thi công: CNKT Viettel Thanh Hoá.

Sản phẩm lắp đặt: SUNTEK S500.

 

banner-chan-trang