Dự Án "Thắp Sáng Đường Quê Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời" của Tỉnh Thái Bình.

Dự Án "Thắp Sáng Đường Quê Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời" của Tỉnh Thái Bình.

Địa điểm lắp đặt: Xã Quỳnh Giao -H.Quỳnh Phụ-T.Thái Bình.

Đơn vị thiết kế, thi công: CNKT Viettel Thái Bình

Sản phẩm lắp đặt: SUNTEK S60

 

banner-chan-trang