Công Trình Đèn Đường Chiếu Sáng Đường Tỉnh 112 Huyện Bắc Yên, Sơn La

Công Trình Đèn Đường Chiếu Sáng Đường Tỉnh 112 Huyện Bắc Yên, Sơn La.

Sản phẩm lắp đặt: Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời SUNTEK SP-S798.

Đơn vị thiết kế, Thi công: CTY TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Việt Nga.